Quy trình và giải pháp

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

 Tác nghiệp và quản lý theo quy trình, liên kết các phòng ban.

 Kết nối các chi nhánh ở xa qua các trình duyệt web dựa trên kiến trúc và công nghệ mới.

 Công cụ quản lý, phân tích số liệu và hỗ trợ ra quyết định.

 Giao tiếp hoặc tích hợp hệ thống với các phần mềm tiêu chuẩn khác.

Giao diện thân thiện, đa ngôn ngữ.

Danh Nam chuyên tư vấn và cung cấp các hệ thống phần mềm quản lý tác nghiệp ứng dụng trong doanh nghiệp như: Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp tổng thể - ERP, Quản lý Nhân sự & Tiền lương, Quản lý Quan hệ khách hàng - CRM, Quản lý Kinh doanh – Marketing – Công nợ - Kho, Hệ thống Kế toán tài chính, Quản lý Sản xuất, Thiết kế và phát triển website, thương mại điện tử, Xử lý dữ liệu theo yêu cầu; phát triển các tool macro xử lý dữ liệu trên excel; Phát triển phần mềm theo yêu cầu đặc thù ngành (Sàn giao dịch Bất động Sản, Quản lý Khu Công Nghiệp...)