Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể

Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể

Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể
Hệ thống Quản lý Đơn hàng

Hệ thống Quản lý Đơn hàng

Theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng
Hệ thống Quản lý Mua hàng

Hệ thống Quản lý Mua hàng

Theo dõi đơn đặt hàng với nhà cung cấp, Kế hoạch thực hiện đơn hàng, Quản lý thông tin chi tiết của từng đơn hàng
Hệ thống Quản lý Kho

Hệ thống Quản lý Kho

Có thể quản lý hàng hóa bằng barcode (tích hợp với các thiết bị/đầu đọc)
Hệ thống Quản lý Sản xuất

Hệ thống Quản lý Sản xuất

Quản lý và kiểm soát năng lực sản xuất, Quản lý các nguồn lực phục vụ sản xuất, Xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu (Phân hệ mở rộng - ứng dụng công nghệ Tối ưu hóa)
Hệ thống Quản lý Nhân sự & Tiền lương

Hệ thống Quản lý Nhân sự & Tiền lương

Quản trị nhân sự; Tính lương và Quản trị thời gian (chấm công): Quản lý thông tin nhân viên/công nhân. Có thể thống kê số lượng nhân viên/công nhân theo từng thời kỳ. Chọn lọc danh sách nhân viên theo từng tiêu chí khác nhau: trình độ, độ tuổi, chức vụ, thâm niên, mức lương….
Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng/Đối tác

Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng/Đối tác

Quản lý thông tin khách hàng/Nhà cung cấp, Quản lý các hợp đồng, thanh toán/công nợ, Quản lý các mối quan hệ với khách hàng CRM (Customer Relationship Management)
Hệ thống Quản lý thông tin Sản phẩm và Catelogue

Hệ thống Quản lý thông tin Sản phẩm và Catelogue

Tạo các mẫu Catalogue sản phẩm theo các điều kiện đưa ra 1 cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Hỗ trợ cập nhật và quản lý các Chào giá/Báo giá cho khách hàng với những sản phẩm được quan tâm