Hệ thống Quản lý Hồ sơ chứng từ & Công văn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Phân loại công văn: Đến, đi, lưu hành nội bộ

- Cập nhật công văn đến, Quản lý các thông tin chi tiết như: Nơi xử lý, người xử lý, mức độ mật/khẩn cấp, ngày giao xử lý và ngày phải hoàn thành

- Quản lý Công văn chờ xử lý, cho phép cập nhật kết quả xử lý

- Quản lý công văn đi: số công văn, trích yếu, nơi nhận, ngày gửi…

- Quản lý công văn lưu hành nội bộ

- Cho phép tìm kiếm công văn theo nhiều tiêu chí khác nhau

- Quản lý Hồ sơ, các tài liệu/phiên bản ISO…

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống quản lý Hồ sơ chứng từ & Công văn được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
             Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
             Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
             Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác