Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể

Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể

Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể
Hệ thống Quản lý Đơn hàng

Hệ thống Quản lý Đơn hàng

Theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng
Hệ thống Quản lý Mua hàng

Hệ thống Quản lý Mua hàng

Theo dõi đơn đặt hàng với nhà cung cấp, Kế hoạch thực hiện đơn hàng, Quản lý thông tin chi tiết của từng đơn hàng
Hệ thống Quản lý Kho

Hệ thống Quản lý Kho

Có thể quản lý hàng hóa bằng barcode (tích hợp với các thiết bị/đầu đọc)
Hệ thống Quản lý Sản xuất

Hệ thống Quản lý Sản xuất

Quản lý và kiểm soát năng lực sản xuất, Quản lý các nguồn lực phục vụ sản xuất, Xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu (Phân hệ mở rộng - ứng dụng công nghệ Tối ưu hóa)
Hệ thống Quản lý Nhân sự & Tiền lương

Hệ thống Quản lý Nhân sự & Tiền lương

Quản trị nhân sự; Tính lương và Quản trị thời gian (chấm công): Quản lý thông tin nhân viên/công nhân. Có thể thống kê số lượng nhân viên/công nhân theo từng thời kỳ. Chọn lọc danh sách nhân viên theo từng tiêu chí khác nhau: trình độ, độ tuổi, chức vụ, thâm niên, mức lương….
Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng/Đối tác

Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng/Đối tác

Quản lý thông tin khách hàng/Nhà cung cấp, Quản lý các hợp đồng, thanh toán/công nợ, Quản lý các mối quan hệ với khách hàng CRM (Customer Relationship Management)
Hệ thống Xử lý lệnh thanh toán giữa Corebank & thanh toán điện tử liên ngân hàng

Hệ thống Xử lý lệnh thanh toán giữa Corebank & thanh toán điện tử liên ngân hàng

Hệ thống Xử lý lệnh thanh toán giữa Corebank & thanh toán điện tử liên ngân hàng
Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước

Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước

Hệ thống Báo cáo phòng chống Rửa tiền (AML - Anti Money Laundering Report System) được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu các báo cáo cho Cục phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng nhà nước về việc thực hiện phòng chống rửa tiền theo qui định của pháp luật...
Mô hình Dòng tiền Đầu tư

Mô hình Dòng tiền Đầu tư

Hệ thống Hỗ trợ phân tích đánh giá và Quyết định Đầu tư chứng Khoán
Hệ thống Quản lý và Phân phối Đơn hàng

Hệ thống Quản lý và Phân phối Đơn hàng

Hệ thống Quản lý và Phân phối Đơn hàng
Hệ thống Quản lý và Tính lương cho các đối tác bên ngoài

Hệ thống Quản lý và Tính lương cho các đối tác bên ngoài

Hệ thống Quản lý và Tính lương là 1 hệ thống mở cho phép thiết lập các bảng lương động phù hợp cho công ty hoặc công ty có nhiều chi nhánh, đặc biệt là hỗ trợ tốt cho các công ty làm dịch vụ tính lương cho các công ty khách hàng
Hệ thống Quản lý Thông tin Ứng viên

Hệ thống Quản lý Thông tin Ứng viên

Hệ thống Quản lý Ứng Viên, phục vụ cho các nhà tuyển dụng hoặc các công ty làm dịch vụ tuyển dụng hoặc cho thuê nhân sự.
Hệ thống Quản lý Hồ sơ chứng từ & Công văn

Hệ thống Quản lý Hồ sơ chứng từ & Công văn

Cập nhật công văn đến, Quản lý các thông tin chi tiết như: Nơi xử lý, người xử lý, mức độ mật/khẩn cấp, ngày giao xử lý và ngày phải hoàn thành
Hệ thống Quản lý Nguồn gốc gỗ FSC (CoC)

Hệ thống Quản lý Nguồn gốc gỗ FSC (CoC)

Hệ thống Quản lý Nguồn gốc gỗ FSC (CoC)
Thiết kế và phát triển Website

Thiết kế và phát triển Website

Thiết kế và phát triển Website theo nhu cầu của khách hàng, các thông tin giới thiệu về công ty, giới thiệu sản phẩm
Website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử

Thiết kế và phát triển các website thương mại điện tử phục vụ cho việc giới thiệu sản phẩm online, mua bán và thanh toán online
Giải pháp Tối ưu hoá Sản xuất & Kinh Doanh

Giải pháp Tối ưu hoá Sản xuất & Kinh Doanh

Tối ưu hóa về sắp xếp công nhân tăng ca nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng nhưng kiểm soát chi phí lương công nhân hoặc đảm bảo việc không vượt quá quỹ lương cho phép/đề ra
Giải pháp xử lý dữ liệu bằng tool Macro Excel

Giải pháp xử lý dữ liệu bằng tool Macro Excel

Xây dựng Excel bằng các tool macro để khai thác tốt các chức năng của Excel dưới dạng như 1 tool application/hệ thống ứng dụng đáp ứng yêu cầu về hệ thống quản lý của công ty
Tư vấn & thiết kế Bảng câu hỏi

Tư vấn & thiết kế Bảng câu hỏi

Tư vấn và thiết kế Bảng câu hỏi cho khảo sát và nghiên cứu thị trường
Quản lý thông tin khảo sát Mua hàng bí mật

Quản lý thông tin khảo sát Mua hàng bí mật

Hệ thống Quản lý thông tin khảo sát Mua hàng bí mật